برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
عـکـاسـی
مـلـکـه

یک پروژه دیجیتال که از افراد معروف در موقعیت های غیر منتظره استفاده می کند.

عنوان تصویر

تخصص تولید دیجیتال بی نظیر برای تولید تصاویر جامع در سطح جهان.


پس از چند هفته برنامه ریزی و ساعت های بی شماری در تولید پس از آن، همکاری من با رابرت فرولیچ در Filtre Studio در سری ما تقریبا کامل است.

ادامه مطلب

پـروژه بـعـدی
عـکـاسـی
ضـربـه تـرسـنـاکــ